ECOMERGE || Recruitment

Succes ...

gaat om meer dan de beste !


Het selecteren van de juiste kandidaat voor een job of een opdracht kan redelijk mathematisch wanneer je uitsluitend selecteert op hard skills. Ongetwijfeld heb je dan de beste kandidaat geselecteerd. Maar is daarmee succes gegarandeerd? Naar onze ervaring gaat het om meer dan “de beste”; het gaat om “the best fit!” En dat is mensenwerk, ons werk.

Ecomerge || Merging Ecologies is zelf een netwerkorganisatie en beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals om haar eigen projecten te staffen.
Onze opdrachtgevers en partners vragen daarom vaak ook naar iemand uit ons netwerk.

Om de kwaliteit te kunnen bieden die onze opdrachtgevers en partners van ons mogen verwachten hebben wij Recruitment als aparte service offering gedefinieerd. Hiermee krijgt Recruitment de aandacht die het verdient.

Beschrijving van de meest gevraagde profielen

Uitdagende rollen/opdrachten in de lijnorganisatie: de professional neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de realisatie van bedrijfs(onderdeel) doelstellingen.

Management en Advies

Complexe rollen waarin primair een specifieke opdracht moet worden gerealiseerd, waarvan tijd, geld en doel of resultaat zijn vastgesteld.

Programma en Project Management

Het (her)ontwerpen van een organisatiedeel, systeem of IT/netwerk landschap (Business, Applicatie, Informatie, Technologie) op basis van de business visie is een creatief, intellectueel uitdagend proces.

Architectuur en Design

Verantwoordelijk zijn voor het proces van kwaliteit en kwaliteitsborging versus tijdgebrek; creatief omgaan met een in wezen instrumenteel proces: zie hier de uitdaging voor de echte professional!

Kwaliteit en Test Management

Ecomerge || Recruitment: mensenwerk ...!