Back in Control

door Social CollaborationSocial Collaboration gaat over succesvol samenwerken door heldere communicatie en het delen van informatie.


CONTACT

De missie van Ecomerge is haar opdrachtgever te brengen waar deze niet is geweest!


(Vrij naar Henry Kissinger)Discovery of Social Collaboration


De invoering van social collaboration vereist een projectmatige aanpak.

Wij vertalen de visie van onze opdrachtgever op het vlak van samenwerking en interne communicatie naar
een uitvoerbaar plan en nemen daarin onze verantwoordelijkheid.

Onze kennis en ervaring hebben wij gebundeld in onderstaande diensten.

TECHNOLOGIE

De technologie voor het ondersteunen van samenwerking en communicatie ontwikkelt zich razendsnel. Bedrijven moeten “social gaan” maar weten niet goed hoe. Binnen Technologie adviseren wij onze opdrachtgever omtrent deze ontwikkelingen en de toepasbaarheid daarvan. Wij maken duidelijk wat het verschil is tussen hype en relevant.


ASSESSMENT

Niet ieder bedrijf is gelijk. Welke innovaties zijn van toepassing? Binnen Assessment richten wij ons op de organisatie zelf: op basis van de organisatie doelstellingen adviseren wij onze opdrachtgever over voor het bedrijf relevante ontwikkelingen. Op basis van cultuur en stijl van management geven wij tevens aan wat de eventuele effecten zijn op de organisatie.


IMPLEMENTATIE

Nu komt het aan op DOEN. Binnen Implementatie komen organisatie en technologie samen. Implementatie van Social Collaboration gaat over het opnieuw vorm geven van de interne samenwerking en communicatie. Wij dragen zorg voor een beheersbare implementatie maar kunnen dat uiteraard niet alleen; volledig commitment van onze opdrachtgever en de medewerkers is vereist.


ADOPTIE

Veel Social Collaboration projecten leveren niet de benefits op die vooraf zijn gedefinieerd. De reden: geen of te weinig aandacht voor Adoptie. Het invoeren van Social Collaboration is geen nieuwe versie van het bestaande mailsysteem. Het is een nieuwe vorm van communiceren en samenwerken en dat vereist opleiding, begeleiding en monitoring.


ON-DEMAND STAFFING

Binnen de eigen organisatie ontbreekt vaak de specifieke kennis en ervaring om social collaboration projecten uit te voeren. Ons team bestaat uit gekwalificeerde professionals met ieder een eigen specialisatie: project- en verandermanagement, architectuur, business en technology consulting. Ecomerge || Merging Ecologies stelt deze professionals flexibel - afgestemd op de behoefte van het project - beschikbaar.


ACADEMY

Naast workshops, trainingen, opleidingen en de mogelijkheid tot e-learning op het gebied van social collaboration verzorgen wij ook in-company trainingen of training on the job.
Kortom: flexibel en afgestemd op onze opdrachtgever.


Communicatie en informatie ...

Tijd, plaats en device onafhankelijk werken stelt hoge eisen aan toegankelijkheid en betrouwbaarheid van verbindingen en devices.

Communicatie kan zo veel eenvoudiger!Communicatie en Mensen

Social Collaboration platformen maken communicatie mogelijk, onafhankelijk van tijd, plaats en device. Het blijft echter mensenwerk. Innovatie is alleen dan succesvol wanneer aandacht wordt besteed aan teamwork, aandacht wordt besteed aan gedrag, cultuur en structuur.

Meer weten?